Kymsote,  Terveydenhoito

Kymenlaaksoon tulossa lähiviikkoina ennakoitua vähemmän koronarokotteita – vaikutuksia kaikkien ryhmien rokotuksiin

Kymsote on saanut tiedon, että helmikuun alkupuolen toimitusmäärä jää 2000 rokotetta odotettua vähemmäksi. Se tarkoittaa, että seuraavat pari viikkoa käytössä on vain 3000 rokotetta, kun suunnitelmat oli tehty 5000 rokotteelle. Rokotemäärän muutoksella on merkittävät vaikutukset tulevien viikkojen rokotusvauhtiin.

Kymsote on rokottanut tähän mennessä pitkälti kaikki käytössä olleet rokoteannokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmän ohjeen mukaisesti tähän mennessä annetuista eristä ei rokotteita ole säästetty toista pistosta varten, vaan niitä on aktiivisesti käytetty. Koronarokotteet jaetaan alueille yliopistosairaanhoitopiirien kautta suhteessa alueen asukasmäärään. Ensi vaiheen toimituksissa on huomioitu myös alueidensa itse ilmoittamat määrät mm. ensilinjassa ja hoivakodeissa työskentelevästä henkilöstöstä.

– Tätä tietysti pelkäsimme, mutta toki luotimme siihen, että rokotteita tulee. Eivät toimitusmäärät ole olleet mitään niin suuria, että sen puolesta olisi epäilyttänyt, ettemme ennakoitua määrää saisi. Nyt joudumme sitten todellakin jakamaan niukkuutta, mikä vaikuttaa ihan kaikkiin rokotuksiin, toteaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kymsotessa on aloitettu jo toisten rokotusannosten antaminen. Seuraavilla viikoilla ammattihenkilöstön osalta painopiste onkin siinä, että toiset rokotusannokset saadaan annettua aikataulussa.

– Olemme jo nyt osan kohdalla päättäneet pidentää tuota rokotteiden antamisen väliä, jotta saamme rokotteet riittämään pidempään. Voi olla, että väliä joudutaan pidentämään vielä lisää. THL:n uusin ohjeistus on ollut, että väli voisi olla jopa kuusi viikkoa. Meillä se on ollut kolme ja osalla sitä on pidennetty neljään, kertoo Mäntymaa.

Hoivakotien rokotukset pyritään turvaamaan

Vähäisten rokotemäärien jakamisen suunnittelussa Kymsote on lähtenyt siitä, että rokotukset turvataan nyt tehostetun palveluasumisen asiakkaille, ikääntyneille ja erityisryhmille, riippumatta siitä, onko kyseessä Kymsoten vai yksityisen palveluntarjoajan yksikkö.

Lisäksi huolehditaan siitä, että ensimmäisen rokotusannoksen saaneet saavat toisen rokotteensa, jotta rokotesuoja toteutuu.

Sen sijaan sote-ammattilaisten rokotusten laajentamista niin Kymsoten omissa toiminnoissa kuin yksityisillä palveluntuottajilla tehdään lähiviikkoina aiemmin suunniteltua vähemmän. Samoin ikääntyneiden joukkorokotuksien aloittaminen odottaa tietoa tulevista rokotteista.

– Kysymys on ihan aidosti siitä, että jos emme tee ratkaisuja painotusten ja rokotteiden jakamisen suhteen, niin nyt toimitettavaksi ilmoitetuilla määrillä meillä loppuvat rokotteet parissa viikossa, Mäntymaa kiteyttää Kymenlaakson tilanteen.