Kotka,  Talous & Työllisyys

Kotkan uusi asumisosuuskunta etsii uudesta kodista haaveilevia ihmisiä

Kuva: Suhola-yhtiöt

Asumisosuuskuntia, toiselta nimeltään asunto-osuuskuntia, suunnitellaan ja rakennutetaan tällä hetkellä ympäri Suomea. Asumisen malli ei ole Kotkassa uusi. Katariinassa meren tuntumassa sijaitsevassa Asunto-osuuskunta Merenpuolessa on asuttu ja eletty asunto-osuuskunnassa jo lähes sata vuotta ja myös Museokadulla asutaan osuuskuntatalossa. Kotkalainen perheyritys Suhola-yhtiöt selvittää nyt kiinnostaisiko asumisen malli ja oman kodin rakennuttaminen yhteisölliseen uudiskohteeseen kotkalaisia.

Asumisosuuskunnassa asukkaat ovat vuokranantajia ja vuokralaisia

Asumisen mallit ovat olleet vuosikymmeniä melko muuttumattomat. Nyt muutosta pyritään tekemään yhteisöllisyyden ja osuuskuntamuotoisen asumisen kautta ja osuuskuntarakentamisen edistäminen on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaankin. Asumisosuuskunta on vuokra- ja omistusasumisen välimuoto. Asuminen muistuttaa asumisoikeusasumista, mutta asumisosuuskunnassa talon omistaa osuuskunta itse ja asumisesta maksettavalla vuokralla lyhennetään yhteistä lainaa sekä ylläpidetään ja kehitetään omaa kotitaloa. Asukkaat ovat siis samanaikaisesti omistajia, vuokranantajia ja vuokralaisia. Osuuskunta-asumisessa korostuvat yhteisöllisyys, maltilliset asumiskustannukset ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseen vuokra-asumista enemmän. Asumisosuuskunnassa ei ole ikä-, tulo- tai varallisuusrajoja ja oman kodin hankinta uudiskohteesta on mahdollista ilman suurta henkilökohtaista lainaa. Asumisosuuskuntatalon rakennuttamisen rahoitus muodostuu osuuskunnan jäsenten eli tulevien asukkaiden maksamista omarahoitusosuuksista ja yhtiölainasta, jonka takaajana on useassa asumisosuuskuntakohteessa valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva ARA.

”Asumisosuuskuntahankkeita on käynnissä ympäri Suomea, joten päätimme kokeilla millaista kiinnostusta asumisen muoto herättää Kotkassa. Asumisosuuskunta on kiinnostava mahdollisuus rakennuttaa Kotkaan uudistuotantoa ja lisätä laadukasta asuntotarjontaa”, toteaa asumisosuuskuntahankkeen ideoinut Suhola-yhtiöiden toimitusjohtaja Hannu Suhola.  

Kotkan uudeksi asumisosuuskunnaksi nimettyä hanketta markkinoidaan aktiivisesti seuraavien kuukausien ajan. Huhti-toukokuussa toteutettavan kampanjan kohderyhmänä ovat kotkalaiset, mutta Kotkan uuteen asumisosuuskuntaan ovat tervetulleita mukaan ihmiset mistä maantieteellisestä sijainnista tahansa. Asunto kotkalaisessa asumisosuuskunnassa voi olla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvan vapaa-ajan koti.

Ensimmäistä uutta asumisosuuskuntataloa suunnitellaan Viirinkallioon

Asumisosuuskuntamallin on havaittu kiinnostavan erityisesti eläkeläisiä ja iäkkäämpiä ihmisiä, mutta asumisen malli sopii erinomaisesti myös lapsiperheille, yksinasujille tai ensiasunnoksi. 

Kotkan uudelle asumisosuuskunnalle on tehty tonttivaraus Karhulan Viirinkalliosta ja Unit Modules Finland Oy on suunnitellut tontille modernin uudiskohteen, joka edustaa uudenlaista hybridirakentamista. Puu- ja betonirakentamisen parhaat puolet yhdistävä moduulirakentamisen malli mahdollistaa rakentamisen kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja asukkaiden toiveisiin vastaten. Taloon on suunniteltu alustavasti 35 asuntoa yksiöistä kolmioihin ja asumisen kustannuksista on laskettu alustavat arviot esimarkkinointia varten. Suunnitelmissa ollaan vielä alkumetreillä ja asumisosuuskuntatalon sijaintia voidaan vielä vaihtaa, mikäli kysyntää asumisosuuskunnalle olisi enemmän esimerkiksi Kotkansaarella. 

Hankkeen kampanjakoordinaattori Susanne Smycke toivoo kampanjan saavuttavan kotkalaiset kattavasti ja tuottavan paljon vastauksia, joiden kautta syntyy yleiskäsitys asumismuodon mahdollisuuksista Kotkassa. Kotkanosku.fi-verkkosivulta löytyvään lomakkeeseen kannattaa vastata, vaikka asumisosuuskunta ei omaan asumiseen sopisikaan, sillä kaikkien huhti-toukokuussa lomakkeen lähettäneiden kesken arvotaan ravintolalahjakortti. Kiinnostuksen ilmoittaminen ei myöskään sido vielä tässä vaiheessa mihinkään. 

“Olisi tietenkin loistavaa, jos asumisosuuskunta kiinnostaisi niin monia, että Kotkan uusi asumisosuuskunta muuttuisi ideasta perustettavaksi osuuskunnaksi. Ensisijaisesti meille on kuitenkin tärkeää, että voimme muodostaa ymmärryksen siitä, onko asumismuodolle kysyntää Kotkassa. Jokainen kieltävä vastauskin on tämän ymmärryksen muodostamisessa arvokas”, toteaa Smycke  

Suhola-yhtiöt toimii asumisosuuskuntahankkeessa organisoijana, jonka ensimmäinen tehtävä on selvittää, onko asumismuodolle kysyntää Kotkassa. Mikäli asukkaita löytyy, saattaa olla, että Viirinkalliossa tai Kotkansaarella asutaan osuuskuntamuotoisesti jo muutaman vuoden kuluttua. 

Lisätietoa Kotkan uudesta asumisosuuskunnasta ja osuuskunta-asumisesta: www.kotkanosku.fi .