Kotka

Kotkan budjetti ylijäämäinen – tasapainoa haettiin monessa vaiheessa

Kotkan kaupungin ensi vuoden talousarvio on ylijäämäinen. Kaupunginjohtaja Esa Sirviön budjettiehdotuksessa ylijäämä on 146 000 euroa, kun lautakuntavaiheessa budjetin alijäämä oli vielä noin -3 miljoonaa euroa.

Tasapainottavia toimenpiteitä jouduttiin hakemaan valmistelun monessa vaiheessa – aina sitä mukaan, kun veroennusteet ja valtionosuuslaskelmat tarkentuivat. Vuoden 2020 talousarvio on laadittu siten, että veroprosentit pidetään ennallaan.

Kuntatalous romahti toista vuotta peräkkäin

Kuntien taloustilanne muodostui laaja-alaisesti entistä haastavammaksi vuoden 2019 syksyllä, kun veroennusteet pettivät toista vuotta peräkkäin. Verotuloennusteiden pettäminen koski koko kuntakenttää liittyen verotulorekisterissä ilmenneisiin ongelmiin sekä verokorttiuudistukseen ja kunnilla ei ole ollut minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia näihin uudistuksiin.
Kotkan taloudellisen tilanteen taustalla vaikuttavat verotulojen pettämisen lisäksi edelleen sekä väistötilakustannukset että oman talousalueemme korkea työttömyys, aleneva väestökehitys ja väestön ikääntyminen.

Kaupungin talousarviovalmistelun pohjana on ennuste vuoden 2019 tuloksesta, johon verrattuna vuoden 2020 talousarvion ulkoinen toimintakate heikkenee noin 0,6 miljoona euroa.
Keskeiset tuloerät eli valtionosuudet ja verotulot kasvavat yhteensä nettomääräisesti noin 13,6 miljoonaa euroa. Verotuloihin kohdistuu kuitenkin aikaisempien vuosien takia merkittävää epävarmuutta.

Kuntatalouden haasteet merkitsevät monelle kunnalle myös kriisikuntakriteerien rajojen lähestymistä ja vuonna 2019 arviointimenettelyn kriteerit täyttyivät viidellä kunnalla. Arviointikriteereissä painottuvat konserniluvut, mutta edelleen on huolehdittava emokunnan taseen kumulatiivisesta alijäämästä.
Konsernikriteerien kriisikuntaraja-arvoista Kotkalla täyttyy osa, mutta nykykriteereistä erityisesti vuosikate on Kotka-konsernilla vahva.

Taseeseen 15,2 miljoonan euron oikaisukirjaus

Emokaupunki Kotkan tilannetta parantaa Kotkan Energian osakkeiden arvoon tehtävä 15,2 miljoonan euron oikaisukirjaus, jonka jälkeen kaupungille jää vuoden 2019 ennusteen mukaisesti kumulatiivista alijäämää -1,9 miljoonaa euroa.

”Onneksemme meitä helpottaa tämä, kuluvan syksyn aikana ilmennyt kirjausvirhe kaupungin taseessa, joka on tapahtunut jo 1990-luvulla ja joka on korjattava seuraavaan tilinpäätökseen. Taseen oikaisu johtaa siihen, että taseeseen kertynyt alijäämä pienenee merkittävällä tavalla, mikä osaltaan helpottaa lakisääteistä alijäämän kattamisvelvollisuutta. Korjauskirjaus ei kuitenkaan saa johtaa harhaan siten, että talouden tasapainottamistoimet olisivat tarpeettomia ja on korostettava, että korjaus on vain tekninen korjaus eikä se tuo kassa- eikä rahavirtaa kaupungille”, muistuttaa kaupunginjohtaja Esa Sirviö.
Kaupunginjohtajan mukaan taseen oikaisu ei muutakaan sitä tosiseikkaa, että kaupungin talouden tasapainottaminen on välttämätöntä myös jatkossa ja edessämme voi olla kovia päätöksiä.

Ensi vuoden investoinnit 23,6 miljoonaa euroa

Investointiohjelma vuosille 2020 – 2024 on kaupungin osalta yhteensä 96,7 miljoonaa euroa.
Talousarviovuoden 2020 investointiesitystä 23,6 miljoonaa euroa kasvattaa erityisesti Mussalon satamaan tehtävät investoinnit.
”Talousarvioesitykseen on karsittu investointilistaa niin, että viiden vuoden investoinnit on saatu yhteensä alle 100 miljoonan euron. Viiden vuoden ajanjaksolla mainittu investointitaso on ehdoton maksimi, koska on muistettava, että investoinnit näkyvät jatkossa myös käyttötalouden puolella poistotason nousun myötä”, Sirviö toteaa.
Vuoden 2020 nettoinvestoinnit ovat kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä noin 23 miljoonaa euroa pitäen sisällään useita kohteita.
”Tässä yhteydessä on painotettava, että myös tulevina taloussuunnitelmavuosina investointeja tulee tarkastella kriittisesti ja vaihtoehtoja tarkastellen ja keskittyen elinvoimaa ylläpitäviin sekä kehittäviin hankkeisiin”, Sirviö painottaa.

Kokonaisuudessaan kaupunginjohtajan talousarvioesitys tarkoittaa sitä, että tulevana vuonna kaupunki pystyy turvaamaan palvelut pääosin nykyisellä tasolla. Talousarviovuoden aikana jatketaan talouden aktiivista seuraamista ja tarvittaessa reagoidaan uusilla toimenpiteillä sekä esityksillä.

Kaupunkikonsernin tasolla pyritään tehokkaampaan sekä koko konsernin etua tavoittelevaan toimintaan ja tulokseen siten, että kaupungin palvelutarjonta säilyttää tarkoituksen mukaisen sekä taloudellisen kantokyvyn kestävän tason myös jatkossa.

”Tulevina vuosina kaupunki luo omalta osaltaan edellytyksiä alueelle suuntautuvien yksityisten investointien eteen niillä keinoilla, joita kaupungilla on käytettävissä. Kaupungin arvojen mukaisesti tulevaisuutta rakennetaan reilusti, rohkeasti ja rakkaudella myös tämän talousarvioesityksen perusteella”, kaupunginjohtaja Sirviö kertoo.

Talousarvioesityksen jatkokäsittely

Kaupunginhallitus päättää talousarvioehdotuksestaan valtuustolle 29.10.
Kaupunginvaltuuston talousarviokokous on 11.11.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2020