Etelä Karjala,  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Koronatartuntoja on Etelä-Karjalassa varmistettu joulun jälkeen enemmän, kuin aikaisempina kuukausina yhteensä

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontui 8.2.2022 kokoukseen ja totesi, että pandemian omikronvaihe voimistuu yhä Etelä-Karjalassa eikä taitekohta ole maakunnassa vielä tapahtunut.

Eksoten kumulatiiviset laboratoriovarmistetut Covid-19 löydökset aikavälillä 26.12.2021–8.2.2022 on 4424 tapausta. Määrä on 58 % koko pandemian ajan löydöksistä. Tästä lukumäärästä 3129 löydöstä on alle 18-vuotiailla. Omikronvariantti lähti leviämään alueella joulun pyhien jälkeen ja luvuista näkyy selkeästi variantin kyky levitä väestöön.

Todellisuudessa tartuntoja on paljon enemmän, mutta lukumäärää on mahdoton sanoa testeissä käymättömien henkilöiden osalta. Moni sairastaa taudin lievänä kotioloissa.

Asiakasmäärien rajoittaminen on edelleen tarkoituksenmukaista

Aluehallintoviraston (AVI) perjantaina 4.2. tekemän päätöksen mukaisesti Etelä-Karjalassa ei enää ole voimassa osallistujiin kohdistuvia lukumäärärajoituksia. Edelleen on voimassa AVI:n päätös, jonka mukaisesti toiminnan harjoittajien on järjestettävä toimintansa siten, että lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä esimerkiksi asiakasmääriä rajoittamalla tai asiakaspaikka- tai tilajärjestelyillä.

─ Omikronvariantin voimistumisesta huolimatta tehohoito on koronataudin osalta rauhallinen. Henkilökunnan sairastumisia raportoidaan jonkin verran, joka puolestaan aiheuttaa tarvetta sijaisille, toteaa infektioylilääkäri Pekka Suomalainen katsauksessaan.

─ Muiden virusten osalta on huomionarvoista, että influenssaa ei ole ilmennyt juuri ollenkaan, vaikka Itä-Euroopassa ja esimerkiksi Itä-Virossa sitä esiintyy jonkin verran.  Norovirusta on viime aikoina alkanut esiintyä hiukan – tämä osoittaa, että ihmiset tapaavat nyt toisiaan jonkin verran ja viruskannat pääsevät lisääntymään.

─ Viralliset koronaluvut näyttävät lievää tasaantumista, mutta luku on suuntaa antava. Virallisten lukujen perusteella ilmaantuvuus on 1555.5 100 000 asukasta kohden. Kaikista näytteistä oli noin 32 prosenttia positiivisia viikolla 5, kertoo ylilääkäri Sami Raasakka.

─ Todellinen tartuntojen määrä on lukuja paljon korkeampi. Monet sairastavat kotona ja tekevät kotitestejä. Henkilökunnan sairastumisten lisääntymisen taustalla on pääasiassa kotoa ja siviilielämässä saadut tartunnat eikä huolestuttavia henkilökunnan joukkoaltistumia tai sairastumisia ole havaittu.

Pienniemenkadun tehostetun palveluasumisen yksikössä Lappeenrannassa on ilmennyt koronatartuntoja. Muutama asukkaista on saanut koronatartunnan. Tartuntaketjuja on vaikea jäljittää ja varotoimenpiteenä yksikössä on tällä hetkellä vierailukielto.

Etätyösuositus jatkuu 28.2. saakka ja maskikisuositus on voimassa

─ Aikuisten ryhmäliikunnan keskeyttämisen suositus poistuu 14.2 lähtien. Tämän jälkeen ryhmät kokoontuvat oman harkintansa mukaan. Terveysturvallinen toiminta esimerkiksi ryhmäliikunnassa ja kaikessa muussa toiminnassa on toivottavaa jatkossakin, toteaa tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

─ Etätyösuositus, vahva maskisuositus julkisissa sisätiloissa ja yleiset hygieniasuositukset ovat yhä voimassa helmikuun loppuun saakka. Tämänkin jälkeen toivomme kaikkien noudattavan terveysturvallisuusohjeita – uuden aallon ja uusien tautiryppäiden riski on yhä olemassa.

Perusohjeet, joita on syytä noudattaa sekä kouluissa, kuin muissakin julkisissa tiloissa:

  • Hyvä käsihygienia kaikkialla, ja maskin käyttö aina kun lähikontaktia oman perheen ulkopuolelle on vaikea välttää.
  • Oireisena tulee heti jäädä kotiin. Jos haluaa käyttää kotitestejä, ne ovat luotettavimmillaan vasta noin 1–2 vrk oireiden alkamisesta; aivan ensimmäisestä aivastuksesta ei vielä kannata testiä tehdä. Virallisessa testissä voi toki myös käydä, mutta välttämätöntä se ei ole.
  • Tartuttavuus vähenee jo muutaman oireisen päivän jälkeen sitä mukaa kuin oireetkin. Jos viiden päivän kuluttua ei enää ole voimakkaita oireita, voi jo palata normaaliin elämään.
  • Jos tietää altistuneensa tartunnalle – etenkin jos kotona on koronapotilas – tulee olla erityisen varovainen kodin ulkopuolisissa kontakteissa ja huolehtia suojautumisesta, vaikka olisi täysin oireeton. Tartuttaminen voi tapahtua oireettomanakin, jos on itse viruksen kantaja.
  • Jos perheessä on koronatartunta, suositamme puutteellisessa rokotussuojassa (ei kahta rokotetta saatuna) olevia lapsia olemaan oireettomanakin kotona viisi päivää sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta laskien. Näin voidaan hieman hidastaa tartuntojen leviämistä koulussa ja varhaiskasvatuksessa.

Aluehallintoviranomaisen voimassa olevat päätökset

Tartuntalain 58D -pykälän (Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset) mukainen päätös on voimassa:

  • Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.
    Määräys on voimassa ajalla 24.1.2022-20.2.2022
  • Tilannekuvaryhmässä 8.2.arvioitu, että tartuntatautilain 58d §:n mukainen päätös välttämätön, koska viruksen leviäminen alueella on laaja ja tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään.