Kannanotto,  Kotka,  Politiikka

:KANNANOTTO: Vihreiden Hanna-Kaisa Lähde: Kotka mukaan oikeusministeriön pilottiin

Hanna-Kaisa Lähde Kotkan kaupunginhallituksen jäsen (vihr.) Kotka Kuvalähde: Facebook
Kriminologian laitoksen tilastojen mukaan väkivalta- ja henkirikosten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Yhtä nuoremmat henkilöt osallistuvat väkivallan tekoihin. Kymenlaakso on keikkunut vuosia henkirikostilastojen kärkipäässä. Vuonna 2018 Kotkan Karhula oli maamme yhdenneksitoista väkivaltaisin kaupunginosa. Edellämme oli lähinnä suuria kaupunkeja.
Tällä viikolla uutisoitiin, että oikeusministeriö laittaa hakuun erityisavustukset rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin. Toimintamallissa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennaltaehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. Sen tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten toistuvasti tekemiä rikoksia ja tukea heitä kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää. Sen keskeinen lähtökohta on, että nuoren ja perheen tilanteen kokonaisvastuu kuuluu yhdelle rikoksilla oireilevan lapsen ja nuoren asioihin erikoistuneelle työntekijälle.
Pilotti tukee mielestäni hyvin poliisin tulostavoitteisiin nostettua moniammatillista Ankkuri-toimintamallia ja sen jatkokehittämistä. Tutkitusti tiedämme, että rikollisuuteen voidaan vaikuttaa ennaltaestävästi ihmisen eri ikävaiheissa aina äitiysneuvolasta alkaen. Nuoruudessa tehdään keskeiset valinnat siitä, minne suuntaan elämämme kulkee. Viimeistään silloin tulisi saada vahvaa tukea. Ehkäisevä kriminaalityö tehdään kunnissa. Olisi erittäin tärkeää, että me Kymsotena ja Kotkan kaupunkina olisimme mukana hakemassa omalle alueellemme räätälöityä pilottia.
Hanna-Kaisa Lähde
kaupunginhallituksen jäsen
kuntavaaliehdokas (vihr.) Kotka