• Kannanotto

  :MIELIPIDEKIRJOITUS: Kymenlaakson Liikunta ry:n Tommi Lehtinen: Liike on lääke ja merkittävä asia uudelle hyvinvointialueellekin

  Liike on lääke ja merkittävä asia uudelle hyvinvointialueellekin Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Liikunnalla on keskeinen rooli ennaltaehkäisevässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa.  Suurin osa suomalaisista liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän, ja liian vähäisestä liikunnasta syntyvät kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa Pelkästään Kymenlaaksossa vuotuinen liikkumattomuuden kustannus on vuosittain varovaisestikin arvioiden 94 miljoonaa euroa! *(UKK instituutti tutkimus). Liikunnalla on positiivinen vaikutus elämään monella tapaa: koulumenestykseen, ansiotuloihin ja työmarkkinoille kiinnittymiseen, lisää yhteisöllisyyttä, vähentää sairauspoissaoloja, lisää työtehoa ja kohentaa työkykyä, ehkäisee pitkäaikaissairauksia ja auttaa niiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee hyvinvointialueiden…

 • Kannanotto,  Kotka,  Politiikka

  :KANNANOTTO: Vihreiden Hanna-Kaisa Lähde: Kotka mukaan oikeusministeriön pilottiin

  Hanna-Kaisa Lähde Kotkan kaupunginhallituksen jäsen (vihr.) Kotka Kuvalähde: Facebook Kriminologian laitoksen tilastojen mukaan väkivalta- ja henkirikosten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Yhtä nuoremmat henkilöt osallistuvat väkivallan tekoihin. Kymenlaakso on keikkunut vuosia henkirikostilastojen kärkipäässä. Vuonna 2018 Kotkan Karhula oli maamme yhdenneksitoista väkivaltaisin kaupunginosa. Edellämme oli lähinnä suuria kaupunkeja. Tällä viikolla uutisoitiin, että oikeusministeriö laittaa hakuun erityisavustukset rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin. Toimintamallissa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennaltaehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. Sen tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten toistuvasti tekemiä rikoksia ja tukea heitä kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää. Sen keskeinen lähtökohta on, että nuoren ja perheen tilanteen kokonaisvastuu kuuluu yhdelle…

 • Kannanotto,  Liikunta

  :KANNANOTTO: Tulevat kuntavaalit ovat hyvinvointivaalit

  Kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on 1) lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä 2) ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä 3) vahvistaa osallisuutta. Liikunta on keskeinen ratkaisu näihin kaikkiin ja sen asemaa kuntien hyvinvointityössä tulee vahvistaa. Liikunta tulee nähdä laajana kokonaisuutena, eikä vain esim. huippu-urheiluna. Kymenlaaksossa liian vähäisen liikunnan kustannus on vuosittain varovaisestikin arvioiden 94 miljoonaa euroa! (UKK inst tutkim). Vertaillessa esim. pelkästään Kymsoten noin 750 miljoonan vuotuisiin toimintakuluihin hahmottuu potentiaali säästöihin.  Maakunnassa päättäjät saavat tietoa liikuntaohjelmista ja kuntalaisten aktiivisuudesta muuta maata vähemmän. Tiedolla johtamista on hankala tehdä ilman tietoa. Haluamme olla Kymenlaakson Liikuntana yhdessä seurojen kanssa tässä auttamassa ja tuottaa tietoa.  Liikunta tulee olla osa kuntien tekemää…