Liikunta

Ari Pietarinen jatkaa KymLin puheenjohtajana

Kymenlaakson Liikunta ry:n (KymLi) syyskokous pidettiin Kouvolassa 29.11.2018.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Tiihonen Kouvolasta.

KymLin hallitukseen tuli muutoksia kun jäsenistä Sini Huhtalalla (Hamina) tuli sääntöjen sallimat maksimi toimikaudet (3 x 2 vuota) täyteen ja hän ei voinut enää toimia hallituksessa.

Hallituksen jäseniä valittaessa oli käytössä jälleen kevätkokouksen asettama ehdollepanotoimikunta. Toimikunta esitti puheenjohtajaksi Ari Pietarista jatkamaan. Pietarinen jatkaa puheenjohtajana ilman vastaehdokkaita kolmannelle kaksivuotis kaudelleen.

Toimikunta esitti hallituksessa Veikko Niemeä (Kouvola) jatkamaan sekä uusina jäseninä Nina Tasaa (Hamina) sekä Marko Leppää (Hamina). Ehdotus hyväksyttiin ilman vastaehdokkaita.

Ilman erovuoroisuutta jatkavat hallituksen jäsenet Mia Holmberg (Kotka), Timo Lehmusmetsä (Kouvola) sekä Nina Salmela-Mäkelä (Kouvola).

Puheenjohtaja Ari Pietarinen avauspuheessaan totesi, että tällä hetkellä eduskunnassa työstettävä liikuntapoliittinen selonteko tulee olemaan liikuntapolitiikan peruspilari. Siinä hän onneksi toteaa korostuvan poikkihallinnollisuus ja liikkumattomuuden ongelmiin puuttuminen. Toive hallinnon purkuun ja ja perusrahoituksen turvaamiseen jää vielä vajavaiseksi Toimintasuunnitelmaa esitellessään KymLin toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen totesi, että vuonna 2019 liikunnan ja urheilun tulee yhä olla aktiivisesti mukana uuden maakunnan sekä soten valmisteluissa sekä eduskunta ja maakuntavaaleissa.

Vuoden toimintasuunnitelmassa toteutetaan kokonaisuudessaan ja laajasti toimintoja vastaamaan valtioneuvoston antaman liikuntapoliittisen selonteon esityksiin kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävään lisäämiseen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.

KymLin toimintavuoden tärkeimmiksi valinnoiksi Kymenlaaksossa valikoituu maakunta- ja soteuudistukset sekä koulupäivän liikunnallistaminen, jossa maakuntamme kunnat ovat jo vahvasti mukana. Maakunnan omista tarpeista valinnoiksi nousevat terveysliikuntastrategian jalkauttamisen jatkaminen sekä uuteen maakuntaankin kohdistuva urheilustrategian toteuttaminen mm. seurojen elinvoimaisuuden näkökulmasta sekä toimijoiden sitouttaminen. Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan urheiluakatemioiden elinvoimaisuuden lisääminen ovat KymLin työssä painopisteenä huippu-urheilussa.

KymLi aloittaa toimintansa 21. vuoden maakunnallisesta tarpeesta nousevan vakiintuneen toiminnan jatkamista. KymLi jatkaa myös monipuolista hanketoimintaa omana toimintanaan tai kumppanina. Hankkeina toteutetaan uusina mm. valmentajakoulutusta yhteistyössä Pietarin urheilukomitean kanssa, seurojen valmentamista työllistämiseen sekä sekä sporttivaunua.

KymLissä työskentelee kahdeksan päätoimista henkilöä