Liikunta

:AVI: Liikunta- ja virkistystiloja määrätään suljettavaksi Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 8.4.2021 määräyksen tilojen sulkemisesta Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella. Määräys on voimassa 10.-23.4.2021, ja se ulottuu niin julkisen kuin yksityisen sektorin liikunta- ja virkistystiloihin. Samalla Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen vastaavaa sulkumääräystä jatketaan siten, että tilat on pidettävä suljettuna 23.4.2021 asti.

Kymenlaakson alueella epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti viimeisen kahden viikon aikana ja edellytykset tilojen sulkupäätökselle täyttyvät. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt alueellisen koronakoordinaatioryhmän 6.4.2021 antaman suosituksen mukaisesti päätöksen, jolla tiloja määrätään suljettavaksi 10.-23.4. väliseksi ajaksi.

Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrätyt tilat on määritelty tartuntatautilaissa. Näissä tiloissa on tyypillisesti korkean tartuntariskin toimintaa – ihmiset oleilevat samassa tilassa pitkiä aikoja ja toiminta on luonteeltaan sellaista, jossa viruksen leviämisen riski on kohonnut.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske lakisääteisten palvelujen, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen, toteuttamista. Sulkupäätös ei lain mukaan koske myöskään ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Tilojen käyttöä yksityiselämän toimintaan ei kuitenkaan suositella.

Aluehallintoviraston päätöksen perusteena on taudin ilmaantuvuuden kasvu sairaanhoitopiirin alueella, epäselvät tartuntaketjut, jäljityksen merkittävä kuormittuminen, erikoissairaanhoidon tarpeen kasvu ja uhka hoitokapasiteetin riittävyyden vaarantumisesta.

Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen, jos ilmaantuvuus on yli 50 tapausta / 100 000 henkilöä kahden viikon aikana, jos alueella todetaan heikosti jäljitettäviä tautiryppäitä ja jos alueella on uhka sairaanhoidon ylikuormittumisesta. Päätöksen voi tehdä lain mukaan enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Etelä-Karjalassa tilojen sulkumääräystä jatketaan 23.4. asti – muiden alueiden osalta tilannetta tarkastellaan parhaillaan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lisäksi tehnyt 8.4.2021 päätöksen, jolla jatketaan Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa määräystä edellä lueteltujen tilojen sulkemiseksi. Päätös on voimassa 15.-23.4.2021. Alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan tilojen suljettuna pitäminen on sairaanhoitopiirin alueella edelleen välttämätöntä ja päätöksenteon edellytykset täyttyvät.

Myös Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla on voimassa 14.4.2021 asti vastaavat Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset tilojen sulkemisesta. Tarvetta mahdollisille jatkopäätöksille tarkastellaan parhaillaan alueellisten koronakoordinaatioryhmien kanssa ja asiasta tiedotetaan heti kun se on mahdollista.

Päätöksen noudattamista valvovat kunnat yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa. Kunnat valvovat myös asiakastilojen yleisiä hygieniajärjestelyjä ja järjestelyjä, joilla asiakkaiden väliset lähikontaktit voidaan estää.