Kulttuuri

Vuosi 2018 oli Kymi Sinfoniettalle yleisötyön ennätysvuosi:Myös konserttisaleissa esitetyt konsertit vetivät hyvin yleisöä.

Vuonna 2018 Kymi Sinfoniettalla oli esiintymisissään kaikkiaan 30.324 kuulijaa, mikä on runsaat kolmetuhatta kuulijaa enemmän kuin edellisvuonna 2017.

Näistä noin kaksi kolmasosaa oli konserttisaleissa soitettujen konserttien kuulijoita. Konserttisaleissa pidettyjä konsertteja oli kaikkiaan 59.

Yleisötyö oli vuonna 2018 Kymi Sinfoniettan painopisteenä: Kymi Sinfonietta esiintyy kaiken kaikkiaan Suomen orkestereista laajimmin normaalien konserttisaleissa esitettyjen konserttien ohella jalkautuen pienryhmissä yleisön pariin päiväkoteihin, kouluihin, hoivakoteihin, vanhusten palvelutaloihin ja sairaaloihin. Vuonna 2018 Kymi Sinfonietta halusi laajentaa jalkautumisesiintymisiään ihmisten pariin myös kauppakeskuksiin, supermarketteihin ja työpaikoille. Niinpä Kymi Sinfonietta tavoittikin ennätykselliset 10.369 kuulijaa näiden jalkautumiskonserttien myötä saaden erittäin myönteistä palautetta eri paikoissa tapaamiltaan kuulijoilta.

-Päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa sekä lukioissa konsertoitiin 104 konsertin verran.

-Vanhusten hoivapaikoissa ja sairaaloissa pidettiin 64 konserttia.

-Jalkautumisia kauppakeskuksiin ja työpaikoille oli 10 konserttia.

Konserttien lisäksi Kymi Sinfoniettan muusikot sekä hallintotyöntekijät ahkeroivat yleisötyössä myös esiintymisten ohella kertomalla orkesterista, sen konserteista, musiikista, sen hyvää tekevistä vaikutuksista ihmiseen 98 eri tilaisuudessa saavuttaen näin 3098 kuulijaa. Osassa näistä oli mukana myös musiikkia.

Tähän yleisötyöhön kuuluvat mm. Kymi Sinfoniettan laaja kummiluokkatoiminta, yleisölle suunnatut Taiteilijatapaamiset muusikoiden ja vierailevien artistien kanssa ja luennot sekä esittelyt erilaisille ryhmille. Orkesteri on ollut aktiivisesti mukana myös Kotkassa ja Kouvolassa järjestetyissä kulttuuritapahtumissa.