Virolahti

Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho täytti johtajasopimuksen tavoitteet — Sopimus uusitaan maanantaina

Virolahden kunnanhallitus on 18.12.2018 hyväksynyt kunnanjohtaja Osmo Havuahon ja Virolahden kunnan välisen johtajasopimuksen. Johtajasopimuksen mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja käy vuosittain marraskuun loppuun mennessä kunnanjohtajan kanssa arviointija kehityskeskustelun. Sen yhteydessä arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen ja sovitaan seuraavan vuoden tavoitteista.

Kunnanhallituksen 18.12.2018 hyväksymässä johtajasopimuksessa kunnanjohtajan työn painopistealueiksi vuonna 2018 määriteltiin kunnan talouden tuloksellinen hoitaminen (vuosikate vähintään +1.500.000 euroa), elinkeinopolitiikan tuloksellinen johtaminen (Vaalimaalle ja Vaahterikkoon sijoittuu uutta yritystoimintaa, uusien vuokra-asuntojen hankkiminen kuntaan ja Cursor Oy:n entistä tehokkaampi hyödyntäminen) sekä kuntayhteistyön ja edunvalvonnan menestyksellinen hoitaminen (avoimen ja hyvän yhteistyön edistäminen seudun kuntien kesken sekä Kaakon kaksikko -yhteistyön kehittäminen).

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan 24.1.2019 käymässä arviointi- ja kehityskeskustelussa todettiin, että enimmiltä osiltaan vuodelle 2018 asetetut tulostavoitteet ovat toteutuneen tai toteutumassa vähintäänkin kohtuullisen hyvin tai hyvin.

Arviointi- ja kehityskeskustelun pohjalta on laadittu uusi johtajasopimus. Sopimukseen on kirjattu kunnanjohtajan tärkeimmät tehtävät ja tulostavoitteet vuonna 2019. Mikäli johtajasopimuksessa sovitaan kunnanjohtajalle erimielisyystilanteessa mahdollisesti maksettavasta erokorvauksesta, hyväksyy johtajasopimuksen kuntalain 42 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto.