Politiikka

Vasemmistoliiton Joona Pekka Mielonen: Sote-henkilöstön työolot kuntoon Kymenlaaksossa

Vasemmistoliiton Joona Mielonen

Kymsoten yhtymävaltuusto päätti leikata hoitohenkilöstön määrästä yhtenä tämän vuoden säästötoimenpiteenään. Vain vasemmistoliiton ainoa edustaja esitti leikkauksen poistamista, joka pitää jo valmiiksi alimitoitetut yksiköt alimitoitettuna. Tämäkin toimi tulee lopulta haettua säästöä kalliimmaksi.

Tulevalla hyvinvointialueella tarvitaan sote-henkilöstön työolojen parantamiseen tähtääviä radikaaleja toimia. Surkeat työolot ovat pääsyy hoitajapulaa ja vaikuttavat myös suoraan palvelun laatuun. Päättäjien velvollisuus on taata hoitajille sellaiset puitteet, jossa hoitajilla on mahdollisuus antaa asiakkaillensa hyvää hoitoa.

Työn mielekkyyttä ja houkuttelevuutta lisätäkseen Kymenlaaksossa tarvitaan palkkaohjelma, jonka osana tarkastellaan palkkauksen kilpailukykyä. Työn houkuttelevuutta ja jaksamisen lisäämiseksi tulee käynnistää työajan lyhentämiseen tähtäävä kokeilu. Varsinkin vuorotyössä työajan lyhentäminen palkan pysyessä nykyisellään, on saatu erittäin hyviä tuloksia maailmalla. Kymenlaakson tulee olla ensimmäinen hyvinvointialue, joka kokeilun käynnistää.

Toinen tärkeä seikka on johtamiskulttuurin muutos. Kymsotessa johtaminen on silmiinpistävän autoritääristä ja ylhäältä alas johdettua. Tämä näkyy tehdyissä työhyvinvointikyselyissä sekä saamissani suorissa yhteydenotoissa. Tutkimuksien mukaan työhyvinvoinnin tae on, että työntekijä kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä. On myös huomattava, että ottamalla työntekijät tiiviisti mukaan toiminnan suunnitteluun, voidaan löytää parhaiten uusia hyviä käytäntöjä. Suorittavassa portaassa piilee aina paras tieto siitä, miten työ kannattaa järjestää.

Kuitenkin kaikkein olennaisin päättäjien väline vähentää työn kuormaa on pitää huolta, että henkilöstöä palkataan riittävästi. Riittävän henkilöstömitoituksen takaaminen on avain hoitoalan syöksykierteessä, jossa henkilöstö palaa loppuun ja vaihtaa alaa. Yhtymävaltuuston päätös tietoisesti alimitoittaa henkilöstöä on edesvastuuton ja valitettava osoitus siitä kuinka valtapuolueiden puheet eivät kohtaa tekojen kanssa.

Joona Mielonen (vas.)

aluevaaliehdokas