Kotka

Stora Enso suunnittelee sulkevansa Sunilan sellutehtaan – Kotka perusti rakennemuutosryhmän Sunilan tapausta ratkomaan

Kuva: Kerttu-Ingrid Vali / Victoria Media

Biomaterials-divisioonaan kuuluvan Sunilan selluyksikön suunniteltu sulkeminen
Stora Enso aloittaa Sunilan selluntuotantoyksikön työntekijöiden kanssa muutosneuvottelut selluntuotannon ja ligniinin erottamisen lopettamiseksi pysyvästi. Suomen puumarkkinoihin on vaikuttanut rakenteellisesti kuitupuusta käytävän kilpailun kiristyminen ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä. Näissä uusissa olosuhteissa, joissa puukustannukset ovat merkittävästi kohonneet, Sunilan yksikkö ei ole enää kustannuskilpailukykyinen.

Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua, ja se työllistää noin 270 henkilöä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 jälkipuoliskolla ja koskisi arviolta 250 työntekijää, mikä vähentäisi Stora Enson vuotuista markkinasellukapasiteettia 13 prosenttia.

Konsernin strategia biomateriaali-innovaatioiden kehittämiseksi säilyy ennallaan. Kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaa toimintaansa Sunilassa. Stora Enson Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa on aloitettu kannattavuustutkimus ligniinin erottamisesta. Konserni jatkaa myös muiden hankintavaihtoehtojen, kuten kumppanuuksien, kehittämistä pitkäaikaista ligniinin toimitusta varten ja tutkii kilpailukykyisiä sijoituspaikkoja kaupallisen mittakaavan kovahiilen, Lignoden, tuotannolle.

Kotka perusti rakennemuutosryhmän Sunilan tapausta ratkomaan

Kotkan kaupunki ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin, jotta Sunilan tehtaan mahdollisen lopettamisen vaikutukset jäisivät mahdollisimman lieviksi. Keskeiset toimijat kokoontuivat jo tänään saman pöydän äärelle suunnittelemaan vaadittavia toimenpiteitä.

Kotka perusti rakennemuutosryhmän, johon kutsutaan seudun kehittämisyhtiö Cursorin, TE-toimiston, ELY-keskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön, Kymenlaakson Liiton ja paikallisten oppilaitosten Ekamin ja Xamkin edustajat.

Ryhmä etsii keinoja sekä ratkaisuja, jotta tehtaan mahdollisen lopettamisen vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Kaupunki tehostaa edunvalvontaansa valtiovallan suuntaan Kymenlaakson muiden toimijoiden kanssa.

Rakennemuutosryhmä aloittaa kokoontumiset jo perjantaiaamuna ja sen tarkoituksena on laatia toimenpidesuunnitelma, jossa haetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpide-ehdotuksia ennen kaikkea uudelleentyöllistymisen tukemiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi.

Rakennemuutosryhmä hyödyntää mm. niitä kokemuksia, joita Kotkan-Haminan seudulla käytettiin vuonna 2007, kun Summan paperitehtaan lopettamisen vaikutuksia lievennettiin.

Samalla kartoitetaan mahdollisia uusia toimintoja ja ennakoidaan tilannetta, jos Stora Enson suunnitelmat Sunilan tehtaan lopettamiseksi toteutuvat.

”Sunilan tehdas sijaitsee loistavalla paikalla, jonne tulee junarata ja jonka yhteydessä on toimiva satama”, muistuttaa kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

Stora Enso ilmoitti torstaina suunnittelevansa, että Sunilan sellutehdas suljetaan pysyvästi.

Stora Enso aloittaa Sunilan selluntuotantoyksikön työntekijöiden kanssa muutosneuvottelut selluntuotannon ja ligniinin erottamisen lopettamiseksi. Suomen puumarkkinoihin on vaikuttanut rakenteellisesti kuitupuusta käytävän kilpailun kiristyminen ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä. Näissä uusissa olosuhteissa, joissa puukustannukset ovat merkittävästi kohonneet, Sunilan yksikkö ei ole enää kustannuskilpailukykyinen.

Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua, ja se työllistää noin 270 henkilöä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 jälkipuoliskolla ja koskisi arviolta 250 työntekijää.

Konsernin strategia biomateriaali-innovaatioiden kehittämiseksi säilyy ennallaan. Kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaa toimintaansa Sunilassa.