Talous & Työllisyys

Perustoimeentulotuen saajia eniten Kotkassa, vähiten Pyhärannassa

Perustoimeentulotukea käytettiin viime vuonna eniten Uudellamaalla, vähiten Keski-Pohjanmaalla. Kelan tilastollinen vuosikirja kokoaa Suomen sosiaaliturvaa koskevaa tietoa yksiin kansiin.

Perustoimeentulotuen käytössä on suuret alueelliset ja kuntien väliset erot. Vuonna 2017 perustoimeentulotuen saajia oli eniten Kotkassa, jossa tukea sai vuoden aikana 12,6 % asukkaista.

Seuraavaksi eniten saajia oli Vantaalla (12,2 %), Kemissä (11,6 %), Tampereella (10,9 %) ja Helsingissä (10,8 %). Vähiten tuen saajia oli Manner-Suomen kunnista Pyhärannassa (1,7 %).

Maakunnista perustoimeentulotukea tarvittiin eniten Uudellamaalla (9 % asukkaista), vähiten Keski-Pohjanmaalla (5 % asukkaista).

– Alueelliset erot johtuvat ennen kaikkea eroista työttömyydessä ja asumiskustannuksissa. Pääkaupunkiseudulla elinkustannukset ovat muuta maata korkeammat, mikä lisää toimeentulotuen tarvetta, sanoo johtava tutkija Minna Ylikännö Kelasta.

– Myös Tampereella asuminen on kalliimpaa kuin pienemmissä kaupungeissa. Lisäksi Tampere on kärsinyt suhteellisen korkeasta työttömyydestä. Suuri osa toimeentulotuen saajista on nuoria, joten myös väestörakenne voi osaltaan vaikuttaa toimeentulotuen tarpeeseen.

Kela maksoi perustoimeentulotukea vuonna 2017 yhteensä 722 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 perusosan määrä oli yksin asuvalle 487,89 euroa kuukaudessa.

Kelan tilastollinen vuosikirja on sosiaaliturvan tietopankki

Kelan tilastollinen vuosikirja 2017 on nyt saatavilla verkossa. Se on laaja tietopankki Suomen sosiaaliturvasta. Kirjaan on koottu tilastotietoa Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta: muun muassa eläke-etuuksista, työttömyysturvasta, asumistuista, sairausvakuutuksesta, lapsiperheiden ja opiskelijoiden etuuksista, kuntoutuksesta sekä vammaisetuuksista. Ensimmäistä kertaa mukana on myös perustoimeentulotukea koskevia tilastoja.

Kirjassa on vuoden 2017 tiedot sekä pitkiä aikasarjoja. Mukana on lisäksi vertailutietoa muiden organisaatioiden hoitamasta sosiaaliturvasta. Liiteosioon on koottu eri etuuksiin vaikuttaneet keskeiset lainmuutokset vuodesta 2000 alkaen. Kaikki tiedot ovat suomeksi ja ruotsiksi, osa myös englanniksi.

Kelan tilastollinen vuosikirja 2017 on luettavissa pdf-muodossa Kelan verkkosivuilla.

Kelan tilastollinen vuosikirja 2017 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018120349699