Kotka

Kotkan Satama Areenan työmaalla puurungon asennustyöt käynnistyneet

Valokuvaaja: SRV

Kotkan uuden tapahtumakeskuksen Satama Areenan rakennustyöt ovat edenneet runkovaiheeseen. Työmaalla asennetaan puuelementtejä lohko kerrallaan umpeen. Avainasemassa ovat yksityiskohtainen ennakkosuunnittelu, kattava kosteudenhallintasuunnitelma ja olosuhteiden hallinta työmaalla.

Työt pääosin puurakenteisena toteutettavan Satama Areenan työmaalla ovat edenneet vauhdikkaasti sitten heinäkuun aloituksen. Perustustyöt ja betonielementtiasennukset muun muassa portaiden osalta saadaan päätökseen lähiviikkoina. Teräsrungon asennustyöt käynnistyivät joulukuussa, ja runko on nyt pääosin pystyssä, eli rakennuksen äärimitat alkavat hyvin hahmottumaan.

Vuoden alusta työmaalla käynnistyi myös puuelementtirungon asentaminen. Tällä hetkellä rakennuksen ensimmäisen kerroksen CLT-elementit ovat pystyssä, ja työ etenee vauhdikkaasti lohko kerrallaan. Yhden lohkon asennus seinästä aina vesikattoon asti kestää noin 3 viikkoa ja vesikaton vedeneristys tehdään heti elementtiasennusten perään. Näin rakennuksen vaippa saadaan lohkoittain umpeen ja säältä suojaan mahdollisimman nopeasti.

Puurakenteiden asennusjärjestys ja työnaikaiset rakenteet on suunniteltu hyvissä ajoin yhteistyössä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa. Puuelementtien asennustöiden ajoittaminen keskelle talvea ei ole sattumaa, vaan osa tarkkaan mietittyä suunnitelmaa. ”Talvi on itse asiassa ihanteellinen aika puuelementtien asennukselle, sillä kylmän vuodenajan vuoksi ilman suhteellinen kosteus on pieni, jolloin kuivattaminen onnistuu pelkällä lämmityskalustolla”, kertoo SRV:n työmaapäällikkö Pekka Ruokonen.

Puurungon asennustyöt kestävät maaliskuun loppuun saakka. Sisätyövaihetta käynnistetään sitä mukaa, kun ensimmäiset lohkot saadaan umpeen. Rakennuksen näyttävien lasijulkisivun asennus käynnistyy toukokuussa. Parhaillaan työmaalla työskentelee noin 40 henkilöä, ja hanke työllistää runsaasti paikallisia urakoitsijoita.

Kosteudenhallinnan suunnitteluun panostettu merkittävästi ennen puurunkotöiden aloittamista

Merkittävä osa hankkeen kosteudenhallintaa on suunnitteluun liittyvien detaljien ennakointi ja suunnittelu. ”Hankkeessa on etsitty yhdessä tilaajan, käyttäjän, urakoitsijan, suunnittelijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa kosteudenhallinnan kannalta parhaat ratkaisut, joilla saadaan kokonaisuuden kannalta laadukkain mahdollinen toteutus. Hanketta toteuttamassa ovat puurakentamisen kovat ammattilaiset, joilla on kokemusta vaativammistakin CLT-rakenteisista kohteista. Myös tämän hankkeen osalta meillä on kaikki edellytykset onnistua”, kertoo hanketta rakennuttavan Backstaff Oy:n projektipäällikkö Aleksi Sallinen.

Tärkeä osa kosteudenhallintaa on sääsuojauksen esivalmistus. Tehtaalla seinäelementtien ala- ja yläpinnat käsitellään kosteussulkuaineella ennen työmaalle toimitusta. Elementtien ulkoreunojen poikkileikkauspinnat, sekä läpivientien poikkileikkauspinnat suojataan. Lisäksi saumakohdat teipataan ilmansulkuteipillä elementtien ulkopinnasta ulkovaipan ilmatiiveyden ja rakennusaikaisen vedenpitävyyden varmistamiseksi.

Myös aulaan tulevan suuren roikkuvan alakattorakenteen koteloelementteihin asennetaan tehtaalla liimattava aluskatekangas, joka suojaa elementtejä asennusvaiheessa. Salin katon koteloelementit asennetaan sääolosuhteiden salliessa, ja katon pohjakermitys tehdään välittömästi kattoelementtien asennuksen jälkeen.

Kosteudenhallintaa ja sille asetetun tavoitetason täyttymistä valvotaan aktiivisesti työmaalla mm. viikoittaisilla kosteudenhallintakierroksilla ja perehdyttämällä työmaahenkilöstöä työmaan kosteushallinnallisiin erityispiirteisiin. Puurakenteiden kosteutta seurataan elementtien työmaalle vastaanoton yhteydessä. Lisäksi puurakenteisiin kiinnitetään IoT-mittareita, joilla saadaan jatkuva kosteusdata rakenteista. Myös huonetilojen lämpötilaa ja ilmankosteutta seurataan runko- ja sisätyövaiheessa IoT-mittareilla. Mittaustulokset ovat jatkuvasti nähtävissä reaaliaikaisesti. Huonetilojen olosuhteita hallitaan työmaa-aikaisella lämmityksellä, puhaltimilla ja tarvittaessa kosteudenpoistajilla. Kastumiselle alttiit materiaalit asennetaan sisällä vasta vesikaton valmistumisen jälkeen.

Satama Areenan CLT-levyt hankitaan Stora Enso Wood Products Oy:ltä, liimapuut Versowood Oy:ltä ja RIPA-laatat Timberpoint Oy:ltä sekä Stora Enso Wood Products Oy:ltä. Puurunkourakoitsijana toimii Puurakentajat Rakennus Oy. Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2023 kesällä.