Yritykset & Yrittäminen

KEINO täydentää Kotkan-Haminan seudun hankintaneuvontaa

Marianne Ahvenranta kuvaaja Vesa Hovi

Kymenlaaksossa on tänä syksynä aloittanut kaksi KEINO-muutosagenttia: Marianne Ahvenranta Kotkan-Haminan seudulla ja Marita Melkko Kouvolassa. Molemmat toimivat myös alueensa hankinta-asiamiehenä. Muutosagentit jakavat tietoa alueen hankintayhteistyöstä, verkostoista ja tapahtumista sekä tukevat yrityksiä sekä kuntia näihin liittyvissä asioissa.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta. Toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.  Tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa, edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä johtamisen välineenä sekä auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppimaan toisiltaan.

Paikalliset muutosagentit

– tuovat osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista

– neuvovat ja sparraavat alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti

– verkottavat eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään

– aktivoivat hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin

Hankinnoilla voi vaikuttaa kestävään kehitykseen

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta.  Julkiset hankinnat vaikuttavat myös merkittävästi seudun elinvoimaisuuteen. Hankinnoilla voidaan vaikuttaa myös kestävään kehitykseen niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin.

– Jos julkishankkijat kehittävät omia hankintojaan kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä ratkaisuja, siitä hyötyvät myös asukkaat ja yrittäjät. Ekologisuus voi olla myös taloudellisuutta. Kestävämmät ratkaisut esimerkiksi rakentamisessa voivat tuoda säästöjä myös pitkällä tähtäimellä, kertoo Etelä-Kymenlaakson muutosagentti Marianne Ahvenranta.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa yrittäjät pääsevät mukaan hankintojen suunnitteluun, sen parempi lopputulos. Markkinavuoropuhelutilaisuudessa yritykset saavat äänensä kuuluviin ja hankintayksiköt kykenevät määrittelemään hankinnan kohteen paremmin.

– Kun alueemme hankintayksiköt saavat lisää konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja hankintojen kehittämiseen, tämä sataa osaltaan myös yritysten ja veronmaksajien laariin, Ahvenranta arvioi.

Cursorin järjestämä Hankintapäivä 9.10. on yksi keino vaikuttaa hankintojen alueellistamiseen ja sitä kautta seudun elinvoiman lisäämiseen.