Kotka

:KANNANOTTO: Popinniemen kyläyhdistys ja Tiutisen kylätoimikunta: Hallan vanha silta on säilytettävä

Metsäyhtiö UPM:n aikomus purkaa Hallan entisen sahan rakennukset ja vanha kaarisilta järkyttävät Popinniemen kyläyhdistystä ja Tiutisen kylätoimikuntaa.

Kaupungin rakennusvalvonta myönsi kohteille purkuluvan tammikuun alussa. Kymenlaakson museon edustaja on julkisuudessa todennut, että menetys on kulttuuri- ja teollisuushistorian kannalta suuri. Purkuluvan ehdoissa todetaan, että alueen nykytila on dokumentoitava, ennen kuin purkutyöt voivat alkaa.

On sanottava, että UPM on antanut entisen sahan rakennusten rapistua niin huonoon kuntoon, että ne tuskin ovat enää pelastettavissa.
Vanhan sillan suhteen tilanne voi olla toinen.

Karhusalmen ylittävän kaarisillan ympäristö on jo nyt vetovoimainen alue, joka houkuttelee kalastajia, lenkkeilijöitä ja myös siltarakennelman ihailijoita.

Aluetta on mahdollista kehittää entistäkin houkuttelevammaksi virkistysalueeksi.

Palkittu Kotkan kansallinen kaupunkipuisto ulottuu Sunilaan. Miksei se voisi ulottua historiallisesti kiehtovalle sillalle saakka?
Sillan ohi kulkee merellinen maisemareitti, jonka varrelle rakennetaan parhaillaan Tiutiseen johtavaa kevyenliikenteenväylää. Sen käyttäjille olisi mahdollisuus tarjota kiinnostava näkökulma vanhaan, teolliseen Kotkaan.

Museo on hakenut rakennuksille ja sillalle suojelua kahteen otteeseen. Seudun asukkaat ja muut historiallista siltaa arvostavat tahot ovat järjestäneet erilaisia tempauksia sen säilyttämisen puolesta.

Pelkona on, että jos Hallan silta menetetään, seuraavana on vuorossa Pyötiseen johtava pienempi rautasilta.

UPM mainitsee arvoissaan halun olla vastuullinen osa yhteisöjä, joissa se toimii, ja halun tehdä paikallista yhteistyötä.

Hallan silta on ollut vuosikymmenien ajan seudun asukkaita puhutteleva maamerkki. Sen tunnearvo on alueella suuri. Sekä Tiutisessa että Popinniemessä kasvaa uusia sukupolvia, jotka ovat oppineet arvostamaan tätä maamerkkiä.

Ennen kaikkea silta on kuitenkin hieno kulttuurihistoriallinen kohde, joka kertoo seudun teollisuushistoriasta. Jos sitä ei ole mahdollisuus kunnostaa entiseen loistoonsa, se ansaitsee tulla säilytetyksi muistomerkkinä.

Luonnollisesti tämä vaatii sillan ja sen ympäristön saattamista turvalliseksi – ainakin siihen kuntoon, että silta saa jatkoaikaa ja rahoitusta myöhempiä kunnostustoimenpiteitä varten.

Kotkassa koettu purkuvimma ei ole kaunista muisteltavaa. Onko vielä vuonna 2019 varaa ajatella, että viisain ratkaisu on historian hävittäminen?

Popinniemen kyläyhdistys ja Tiutisen kylätoimikunta vetoavat sillan säilyttämisen puolesta.