Koulut & Koulutus

Etelä-Savon Energia Oy lahjoitti 30.000 euroa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle

Etelä-Savon Energia Oy on lahjoittanut  30.000 euroa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle.

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama energiakonserni, jolla on noin 25000 sähkönsiirron ja 2050 kaukolämmön asiakasta. 2010-luvulla ESE on panostanut voimakkaasti uusiutuvaan energiaan, kuten aurinkosähköön ja biokaasuun. Vuonna 2017 henkilöstön määrä oli noin 90 henkilöä ja liikevaihto 50 milj. euroa.

– Haluamme tukea Xamkin tekniikan koulutuksen kehittämistä ja voimme näin myös edistää yhteisiä uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä kehittämishankkeita, kertoo toimitusjohtaja Erkki Karppanen Etelä-Savon Energiasta.

– Lahjoitus on meille todella tärkeä ja tervetullut. Yritysyhteistyö on ammattikorkeakoulun koulutuksen ja tutkimuksen kulmakivi. Parasta aikaa olemme muun muassa kehittämässä yhdessä laitetta, joka mahdollistaa kotitalouskohtaisen kysynnänjouston uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi, toteaa kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi. Tutkimus- ja kehittämistyö myös omassa maakunnassamme on isossa murroksessa olevalle energia-alalle ensiarvoisen tärkeää, Niemi lisää.

– Tämä on hieno luottamuksen osoitus Xamkille. Suuret kiitokset Etelä-Savon Energialle, jatkaa rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen.

Varainhankinta käynnissä vuoden 2019 loppuun

Ammattikorkeakoulut saivat vuonna 2017 luvan kerätä varoja rahankeräyksillä. Saatuja varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen, joihin valtio osallistuu yhteensä 24 miljoonalla eurolla.

Xamkin varainhankinta on käynnissä vuoden 2019 loppuun asti. Lahjoittamalla Xamkin tuottamaan osaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen lahjoittajat voivat ovat mukana rakentamassa Kaakkois-Suomen ja koko maan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Vuoden 2018 aikana saadut lahjoitukset oikeuttavat valtion vastinrahaan.