Koulut & Koulutus

Ekamille myönnettiin ISO9001:2015 laatusertifikaatti

Ekamin laatupäällikkö Sari Häkkinen, Kiwa Inspecta Oy:n toimitusjohtaja Mikko Törmänen​, kuntayhtymän johtaja ja rehtori Sami Tikkanen sekä apulaisrehtori Annu Jokela-Ylipiha. Kuva: EKAMI

Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy myönsi tänään Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle, Ekamille, ISO9001:2015 Kiva-laatusertifikaatin. Ennen Ekamia laatusertifioinnin on tässä laajuudessa Suomessa saanut vain muutama ammattiopisto.

– ISO9001:2015 sertifikaatti on osoitus siitä, miten hienoa työtä Ekamin henkilöstö, esimiehet ja johto ovat kyenneet tekemään ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanossa. Tärkeää on myös se, että sertifikaatti koskee koko Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymäkonsernin toimintaa, niin ammattiopistoa, Rannikkopajoja kuin Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:tä. Olen ylpeä Ekamista ja koko henkilöstöstä, sanoo koulutuskuntayhtymän rehtori Sami Tikkanen.

Ekamin ulkoisesta auditoinnista vastanneet pääarvioijat Vesa-Pekka Kangas ja Liisa Niemi Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:stä totesivat Ekamin olevan hyvällä tiellä ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten mukaisten toimintamallien- ja tapojen käyttöönotossa sekä kehittämisessä ja uudistamisessa.

– Auditoinnissa Ekamin vahvuuksina nousivat esiin johtaminen, laatujärjestelmä ja pedagogisen prosessin kehittämiseen panostaminen sekä koko henkilöstön mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen, toteaa Vesa-Pekka Kangas tyytyväisenä.

– Toki kehitettävääkin löytyy aina, esimerkiksi nyt jo hyvin toimivaa riskienhallintajärjestelmää kannattaa laajentaa merkittäviin hankkeisiin, samoin omista onnistumisista kannattaisi viestiä laajalla rintamalla koko henkilöstön voimin, Kangas ja Niemi jatkavat.

Rannikkopajojen osalta pääarvioijat kiittelivät erityisesti tekemisen vahvaa systemaattista eteenpäin viemistä sekä panostuksia viestinnän kehittämiseen. Myös henkilöstön ja pajanuorten osallistumismahdollisuudet todettiin hyviksi. Rannikkopajojen tuloksellisuus asiakastyössä on jo nyt selvästi valtakunnan keskitasoa korkeammalla tasolla.

Työpajajohtaja Virpi Jonssonin johdolla kehitystyötä jatketaan erityisesti johtamisen systematisoinnin ja toiminnan suunnitelmallisuuden edelleen lisäämiseksi. Rannikkopajat teki osaltaan historiaa ja on Suomen ensimmäinen ISO9001:2015 -sertifikaatin saanut työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palveluyksikkö.

Ekamin laatupäällikkö Sari Häkkinen ja laadusta konsernitasolla vastaava apulaisrehtori Annu Jokela-Ylipiha iloitsevat sertifikaatista, sillä se on kiitos pitkäjänteisestä kehitystyöstä.

– Olemme Ekamilla tehneet työtä laadun eteen jo vuosikymmeniä, ja työ toki jatkuu. Nyt saatu sertifikaatti on osoitus siitä, että olemme aidosti siirtäneet asiakkaat eli opiskelijat toimintamme keskiöön. Esimerkiksi opiskelija- ja henkilöstöpulssit toteutetaan vähintään neljästi vuodessa, ja niiden pohjalta käynnistetään tarvittavat kehitystoimenpiteet eri koulutusaloilla ja tiimeissä, Häkkinen avaa toimintaa.

– Tehtävää ja kehitettävää on vielä paljon, mutta olemme oikealla tiellä jatkuvan parantamisen toimintamallimme suhteen, pohtivat Tikkanen, Häkkinen ja Jokela-Ylipiha.