Koulut & Koulutus

Ekami ja Sotek-säätiö solmivat kumppanuussopimuksen

Ekami ja Sotek-säätiö ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Kumppanuussopimuksessa sovitaan keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisessä sekä kehittämisessä.

– Tarjoamme Ekamin opiskelijoille monipuolisia oppimisympäristöjä, joiden avulla laajennetaan työssä tapahtuvan koulutuksen kenttää. Lisäksi oma henkilökuntamme saa ajankohtaista tietoa eri toimialojen kehittymisestä ja uusimmista trendeistä. Sotek-säätiö on luonteva työelämäyhteistyökumppani Ekamille, sillä meillä on vahva osaaminen eri aloilla tapahtuvasta ohjaamisesta ja valmentamisesta. Käytössämme on nykyaikaiset koneet, laitteet ja työmenetelmät, Sotek-säätiön toimitusjohtaja Marjo Jokipii sanoo.

– Sotek-säätiön ja Ekamin kumppanuus tuo paljon molemminpuolisia hyötyjä. Se esimerkiksi laajentaa ja monipuolistaa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä, vahvistaa moniammatillista yhteistyötä sekä tarjoaa entistä paremmat työelämässä oppimisen mahdollisuudet vaativampaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa myös asiakkaillemme joustavamman siirtymisen Sotekilta Ekamiin ja päinvastoin. Lisäksi tuemme Sotek-säätiötä esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämisessä, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen kertoo.

Sotek-säätiö tarjoaa oppimisympäristöjä, joissa osaaminen kertyy tutkinnon perusteiden mukaisesti tunnistetuissa oppimisympäristöissä useilla aloilla. Kumppanuussopimus mahdollistaa myös yhteisten työprojektien toteuttamisen joustavammin.