Hamina,  Vaalimaa

E18 Hamina─Vaalimaa -elinkaarihankkeen rakennusvaihe on valmis

Elinkaarimallilla toteutettavan E18 HaminaVaalimaa -moottoritiehankkeen investointi- eli rakennusvaihe on päättynyt. Joulukuun alussa valmistui laajan kokonaisuuden viimeinen osuus eli Virojoen keskustan katujen kunnostaminen ja marraskuussa maantie 170:n eli vanhan 7-tien parannustyöt. Itse moottoritie valmistui viime keväänä. Seuraavaksi edessä on kunnossapito- ja ylläpitovaihe, jonka toteutuksesta Tieyhtiö Vaalimaa on tehnyt sopimuksen YIT Rakennus Oy:n kanssa. Tieyhtiö Vaalimaa vastaa moottoritiestä ja sen rinnakkaisväylistä vuoteen 2034 saakka.

– Liikennevirasto haluaa lämpimästi kiittää paikallisia asukkaita positiivisesta suhtautumisesta moottoritienhankkeeseen koko sen suunnittelun ja rakentamisen ajan. Laaja hanke valmistui etuajassa, ja sitä edesauttoi merkittävästi hyvä yhteistyö paikallisten kanssa, sanoo tyytyväinen projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta.​

YIT Rakennus Oy huolehtii E18 Hamina─Vaalimaa -moottoritien ja sen rinnakkaisteiden kunnossa- ja ylläpidosta ympäri vuoden. Väylien talvikunnossapidon lisäksi tähän sisältyy kesäkaudella myös muun muassa viheralueiden puhtaanapito, hoitaminen ja vesakontorjunta sekä Vaalimaan tunnelin, siltojen ja päällysteiden ylläpito ja parantaminen.

– Meille on todella tärkeää, että tiet ympäristöineen ovat  hyväkuntoiset ja turvalliset kaikille käyttäjille, korostaa Tieyhtiö Vaalimaan toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen.

Virojoen keskustan katujen ja maantien 170 parantaminen valmistuivat   

Liikennevirasto ja Virolahden kunta toteuttivat Virojoen keskustassa erillisurakan, jossa sekä ajoväyliä että kevyen liikenteen reittejä parannettiin.  Lisäksi korjattiin Virojoen vanha silta. Kokonaisuus valmistui joulukuun alussa. Maantie 170 päällystettiin lähes kokonaan uudelleen ja rakennettiin kevyen liikenteen väylää. Työt valmistuivat marraskuussa.

E18 Hamina−Vaalimaa -hankkeen valmistelevat maastotyöt alkoivat marraskuussa 2014. Elinkaarihankkeen palvelusopimus allekirjoitettiin Liikenneviraston ja Tieyhtiö Vaalimaan välillä kesäkuussa 2015, jonka jälkeen työt varsinaisesti käynnistyivät.  Nyt valmiina on muun muassa 32 kilometriä moottoritietä, 45 siltaa, viisi eritasoliittymää ja yksi tunneli. Hanke viimeisteli moottoritietasoisen yhteyden Turusta Vaalimaalle.

Kuva: Venla Ristola