• Kotka,  Väylävirasto

    Louhintatyöt Kotkan Hyväntuulentiellä alkavat ensi viikolla

    Louhinnat Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeella käynnistyvät ensi viikon maanantaina 26.4. kallion poraustöillä. Louhintatöissä tehdään viikoittain myös räjäytyksiä. Lähialueen liikennettä joudutaan pysäyttämään ajoittain räjäytystöiden ajaksi. Hanke käynnistyi huhtikuussa työmaan valmistelevilla töillä ja varsinaiset rakennustyöt aloitettiin viikolla 16. Louhinta- ja räjäytystyöt käynnistyvät 26.4. Louhinta alkaa Takojantien risteyssillan kohdilta. Louhinta- ja räjäytystyöt jatkuvat urakka-alueella alustavasti vuoden 2021 loppuun saakka. Urakassa tehtäviä, häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita ovat kallion poraus, kallion louhinta, louheen kuormaus sekä kallion ja betonirakenteiden rikotus iskuvasaroimalla. Hankkeen on suunniteltu valmistuvan toukokuun 2023 loppuun mennessä. ̶  Louhinta- ja räjäytystyöt ovat merkittävä työvaihe urakassa. Tulemme kiinnittämään räjäytysten turvallisuuteen ja tiedottamiseen erityistä huomiota. Räjäytystöiden aikana joudumme myös pysäyttämään liikennettä. Pysäytykset tulevat olemaan kestoltaan…