Anjala

Anjalan kartanon suojelupäätös on vahvistettu

Anjalan kartano

Ympäristöministeriö on vahvistanut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen suojelupäätöksen. Anjalan kartanon päärakennus, kaksi entistä viljamakasiinia ja entinen väentupa Tammela sekä kartanon puisto ovat saaneet suojelupäätöksen rakennusperinnön suojelemiseksi säädetyn lain nojalla.

Tähän saakka Anjalan kartanon päärakennus, entiset viljamakasiinit sekä kartanon puisto ovat olleet suojeltuja asetuksella valtion rakennusten suojelusta. Tammela on ollut varjeltu saman asetuksen nojalla osana Anjalan maatalousoppilaitoksen ja koulutilan kokonaisuutta. Tuohon kokonaisuuteen kuuluvat edelleen varjeltaviksi eli säilyttämisen ja vaalimisen arvoisiksi määritellyt väenrakennus Nikkarinmäki, kotieläinrakennus, puutyöverstas, konevarasto sekä riihi.

Anjala on osa kartano- ja tapahtumahistoriaa

Anjalan entinen Säterikartano muodostui 1600-luvun alussa ja siitä kehittyi Wrede-suvun kartano. Vuonna 1788 kartano toimi upseereista koostuvan Anjalan liiton kokoontumispaikkana. Kartano ostettiin vuonna 1842 valtiolle, joka lahjoitti sen Suomen kenraalikuvernööri Aleksandr Menshikoville. Kartano palasi valtiolle 1907 ja sen maat palstoitettiin ja jaettiin alustalaisille. Vuonna 1954 päärakennus siirtyi Kymenlaakson maakuntaliitolle ja alueelle sijoitettiin Anjalan maatalousoppilaitos. Vuonna 1957 avattiin kartanoon kartanomuseo, joka oli restauroitu ja sisustettu 1800-luvun tilanteen mukaiseksi. Museovirasto lakkautti kartanomuseon 2010 ja valtio luopui kohteesta 2017.

Miksi suojeluun?

Vuonna 2010 voimaan tulleen rakennusperintölain mukaisesti ELY-keskuksen on pantava vireille rakennuksen suojelua koskeva asia, jos valtion omistamien rakennusten suojelua koskevien säännösten nojalla aiemmin suojeltu valtion omistama rakennus luovutetaan toiselle.

Kartano on rakennushistorialtaan tärkeä kohde sekä ympäristöarvojen että tapahtumahistorian kannalta. Rakennus ja sen pihapiiri ilmentävät kartanolaitosta ilmiönä ja historiallisten tapahtumien paikkana. Päärakennus on kartanorakennukseksi erityisen autenttisesti säilynyt. Suojelluilla rakennuksilla on valtakunnallista merkitystä. Anjalan kartano täyttää lain perusteena olevat kriteerit, kuten historiallisen todistusvoiman ja kerroksellisuuden. Kartano on myös hyvin edustava otos vanhasta kartanokulttuuristamme.

Mitä suojellaan

Suojelumääräykset koskevat päärakennuksen ulkoasua, rakennusrunkoa ja sisätiloja kiinteine sisustuksineen, kahden entisen viljamakasiinin ja entisen väentuvan Tammelan ulkoasua ja rakennusrunkoa sekä kaikkien näiden rakennusten välittömän lähiympäristön muodostamaa kartanopuistoa.