Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Talous & Työllisyys

Työttömiä työnhakijoita lähes kolmannes vähemmän Kymenlaaksossa kuin vuosi sitten

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa toukokuun 2021 lopussa 15 417. Työttömien määrä on laskenut vuodentakaisesta selvästi (-33 %) ja työttömiä on myös edelliskuukausia vähemmän. Kaakkois-Suomen työllisyysluvut ovat suunnilleen samoissa lukemissa kuin 2018 toukokuussa. Lomautettuja on reilusti vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa (-77 %), ja selvää laskua on myös edelliskuukausista. Nuorten työttömien määrä on laskenut kaikkia työttömiä enemmän, laskua viime vuodesta on 43 %. Pitkäaikaistyöttömyys on noussut edellisvuodesta 35 %, mutta nousu on koko maata matalampaa ja maalis-huhtikuusta Kaakon pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut. Avointen työpaikkojen määrä nousi viime vuoden toukokuusta 68 %.

Kaakkois-Suomessa oli toukokuun lopussa 15 417 työtöntä työnhakijaa, mikä on 7 532 henkilöä (-33 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 8 890, mikä on 3 871 henkilöä (-30 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Karjalassa työttömien määrä oli 6 257, mikä on 3 931 henkilöä (-39 %) vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Koko maassa työttömänä oli 301 160 henkilöä (-30 %).

Työttömistä työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa kokoaikaisesti lomautettuja 1 630 eli 11 % kaikista työttömistä. Lomautettujen osuus laski edelliskuukausista. Edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna lomautettujen määrä oli laskenut paljon (- 4 447, -77 %).
Työttömien määrä laski kaikissa seutukunnissa ja kunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 12,0 %. Kymenlaaksossa osuus oli 12,3 % ja Etelä-Karjalassa 11,6 %. Osuudet olivat laskeneet edelliskuusta. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli toukokuussa 11,4 %. Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (14,5 %) ja matalin Lemillä (8,2 %).

Kouvolan seudulla oli toukokuun lopussa 36 % (- 2 257 henkilöä) vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten. Kotka-Haminan seutukunnassa työttömien määrä laski 25 % (- 1 614 henkilöä). Lappeenrannan seudulla työttömien määrä väheni edellisestä vuodesta 38 % (- 2 701 henkilöä). Imatran seudulla laskua oli 30 % (-960 henkilöä).

Työttömien määrä laski toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kaakkoissuomalaisissa kunnissa. Määrällisesti lasku oli suurinta Lappeenrannassa (- 2 384 henkilöä) ja Kouvolassa (- 2 257 henkilöä). Suhteellisesti työttömien määrä laski eniten Taipalsaarella (-41 %). Vähiten työttömien määrä laski Miehikkälässä (-28 henkilöä) ja prosentuaalisesti lasku oli pienintä Virolahdella (-15 %).

Nuorten työttömien määrä laski selvästi

Toukokuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa 1 746, mikä on 43 % (- 1 297 henkilöä) vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Koko maassa nuorten työttömien määrä laski 36 %.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski edellisvuodesta kaikissa kaakkoissuomalaisissa seutukunnissa: Kouvolan seutu -49 %, Kotka-Haminan seutu -39 %, Lappeenrannan seutu -46 % ja Imatran seutu -46 %.

Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 6 662 henkilöä eli 34 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Pitkäaikaistyöttömiä edelleen runsaasti – kasvua 35 prosenttia

Toukokuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 5 039, joka on 35 % (+1 310 henkilöä) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa, suhteellisesti eniten Imatran seudulla ja määrällisesti eniten Kotka-Haminan seudulla. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 33 prosenttia.
Työttömien määrä laski kaikilla koulutusasteilla ja ammattiryhmillä

Työttömyys laski edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna kaikilla koulutusasteilla. Määrällisesti eniten laski toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja suhteellisesti enitenalemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys. Ammattiryhmistä eniten työttömyys laski palvelu- ja myyntityöntekijöiden ja asiantuntijoiden ryhmissä (-41 %)
Uusia avoimia työpaikkoja 68 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun aikana avoinna 2 509 uutta työpaikkaa. Uusien paikkojen määrä oli 68 prosenttia (+ 1 016 kpl) suurempi kuin vuosi sitten. Työpaikkoja oli vuodentakaista enemmän kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Suhteellisesti eniten työpaikkojen määrä kasvoi Imatran seudulla ja määrällisesti eniten Lappeenrannan seudulla. Uusista avoimista työpaikoista 75 % oli yrityksissä.

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Suhteellisesti eniten lisääntyivät maanviljely- ja metsätyöntekijöille sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöille ilmoitetut työpaikat. Johtajille ilmoitettujen uusien avointen työpaikkojen määrä laski vuodentakaisesta.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille ja lähihoitajille.
Palveluihin osallistuneiden ja työllistettyjen määrät kasvoivat

Huhtikuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 6 672 henkilöä (+15 %). Aktivointiaste oli 30 prosenttia.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli huhtikuussa noin 22 000. Määrä on vajaat 7 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koulutuksessa (joko työvoimakoulutus tai omaehtoinen koulutus) oli yhteensä 2 865 henkilöä. Omaehtoisen koulutuksen ja valmennusten osallistujamäärät laskivat vuodentakaisesta. Työvoimakoulutusten, koulutuskokeilujen ja kuntouttavan työtoiminnan osallistujamäärät sen sijaan nousivat. Myös vuorotteluvapaasijaisia oli edellisvuoden toukokuuta enemmän.