Kotka,  Väylävirasto

Louhintatyöt Kotkan Hyväntuulentiellä alkavat ensi viikolla

Louhinnat Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeella käynnistyvät ensi viikon maanantaina 26.4. kallion poraustöillä. Louhintatöissä tehdään viikoittain myös räjäytyksiä. Lähialueen liikennettä joudutaan pysäyttämään ajoittain räjäytystöiden ajaksi.

Hanke käynnistyi huhtikuussa työmaan valmistelevilla töillä ja varsinaiset rakennustyöt aloitettiin viikolla 16. Louhinta- ja räjäytystyöt käynnistyvät 26.4. Louhinta alkaa Takojantien risteyssillan kohdilta. Louhinta- ja räjäytystyöt jatkuvat urakka-alueella alustavasti vuoden 2021 loppuun saakka. Urakassa tehtäviä, häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita ovat kallion poraus, kallion louhinta, louheen kuormaus sekä kallion ja betonirakenteiden rikotus iskuvasaroimalla. Hankkeen on suunniteltu valmistuvan toukokuun 2023 loppuun mennessä.

̶  Louhinta- ja räjäytystyöt ovat merkittävä työvaihe urakassa. Tulemme kiinnittämään räjäytysten turvallisuuteen ja tiedottamiseen erityistä huomiota. Räjäytystöiden aikana joudumme myös pysäyttämään liikennettä. Pysäytykset tulevat olemaan kestoltaan noin kahdeksan minuuttia, kertoo työmaapäällikkö Antero Lehtinen GRK Infra Oy:stä.

Louhinta- ja räjäytystöistä tulevaa louhetta hyödynnetään hankkeen sisällä mahdollisimman paljon tulevissa uusissa rakenteissa, muun muassa massanvaihdoissa ja pengerrystöissä. Louheen kuljetus pois työmaalta lisää työmaasta aiheutuvaa raskasta liikennettä.

̶ Louhintatöiden vuoksi tehtäviä pysäytyksiä ei tehdä aamu- ja iltapäiväruuhkan aikana kello 7-9 ja kello 15-17. Väylävirasto pyytää malttia liikenteessä työmaa-alueella ja autoilijoita noudattamaan pysäyttäjien merkkejä, kommentoi projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta.

Väyläviraston Valtatie 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä, joka tulee sujuvoittamaan liikennettä, erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan suuntaan. Lisäksi Paimenportin vanha silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Hanke sisältää myös valtatien parantamista noin kahden kilometrin matkalla, radan ylittävän sillan, alikulkusillat kiertoliittymän kohdalla ja Lainekadun nykyisen risteyssillan jatkamisen. Kotkantietä muutetaan 800 metrin matkalla ja lisäksi Kotkantien ja Vt 15 länsipuolen liittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Myös alueen meluntorjuntaa parannetaan rakentamalla meluseiniä ja melukaidetta.

Facebookissa: https://www.facebook.com/vt15paimenportti