Kymsote

Kymsote alkaa julkaista netissä listaa paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle

Sivu on perustettu, koska Kymenlaaksossa on ihan viime aikoina noussut selkeästi esille useampia mahdollisia altistumisia sellaisissa paikoissa, joissa henkilöitä ei voida henkilökohtaisesti tavoittaa. Tämä on selkeä muutos aiempaan tilanteeseen.

Kun tapauksia on nyt ollut enemmän, jokaisesta tapauksesta erillisellä tiedotteella tiedottaminen ei ole enää tehokasta ajan ja resurssien näkökulmasta.

Koska tartuntoihin voi liittyä paljonkin altistumisia, altistumispaikkojen julkaisulla pyritään osaltaan helpottamaan myös tartunnanjäljityksen ruuhkaa, ja samalla tukemaan tartuntaketjujen katkaisua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Sivu on juuri avattu: https://korona.kymsote.fi/altistumispaikat-kymenlaaksossa/