Kouvola,  Seurakunnat

Kouvolan seurakuntayhtymä: Viikkotoimintaa käynnistetään seurakunnissa harkiten ja turvaohjeet huomioiden

Kouvolan keskuskirkko on valmistunut vuonna 1977, ja sen ovat suunnitelleet Jaakko ja Kaarina Laapotti: Kuva: Motopark – Oma teos, CC BY-SA 3.0

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisiä linjauksia toiminnasta koronavirustilanteessa on tarkennettu. Kouvolan seurakunnissa seurataan koronatilannetta jatkuvasti. Toimintatapoja muutetaan tarvittaessa nopealla aikataululla kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.

Jumalanpalvelukset järjestetään ilman läsnä olevaa yleisöä maaliskuun loppuun asti. Myöskään seurakuntien tapahtumia, kuten konsertteja ei järjestetä yleisötilaisuuksina maaliskuun loppuun asti. Rajoitukset kirkollisten toimitusten henkilömäärässä jatkuvat helmikuun loppuun asti.

Viikkotoimintaa käynnistetään turvaohjeet huomioiden 

Pienryhmä- ja viikkotoimintaa voidaan seurakunnissa käynnistää paikallisen harkinnan mukaan helmikuun alusta alkaen. Toimintaa voi järjestää enintään 10 hengen ryhmissä. Osa seurakuntien varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten toimintaryhmistä ovat käynnistyneet jo tammikuun aikana. Kaikki toimintaryhmät noudattavat kokoontumisissaan koronatilanteen mukaisia turvallisuusohjeita. Seurakuntien järjestämät alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kevätkaudella Kouvolan kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjeiden mukaisesti.

Kirkollisissa toimitusten osallistujamäärien rajaus jatkuu 28.2. saakka 

Kirkollisissa toimituksissa voi olla edelleen läsnä enintään 10 henkilöä. Rajoitusta on jatkettu helmikuun loppuun asti. Kirkollisia toimituksia ovat kaste, kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaus. Toimitusten käytännön järjestelyistä sovitaan yhteistyössä omaisten kanssa.

Muistotilaisuuksia voidaan pitää seurakunnan tiloissa, mutta 10 hengen väkimäärällä.

Jumalanpalvelusten suoratoistot jatkuvat toukokuun loppuun asti 

Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa yleisöä maaliskuun loppuun asti. Jumalanpalvelusten suoratoistot jatkuvat Kouvolan seurakuntien yhteisellä YouTube-kanavalla toukokuun loppuun asti. Lisäksi Kouvolan seurakunnat lähettävät jumalanpalveluksia omilla viestintäkanavillaan. Ajankohtaiset tiedot jumalanpalveluksista ja niiden suoratoistoista löytyvät verkosta osoitteesta kouvolanseurakunnat.fi/jumalanpalvelus.