Kaakkois Suomi

Maaseutuluotain Kaakkois-Suomeen

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on käynnistymässä maaseudun kehittämiseen ja julkisuuskuvaan liittyvä toimenpide – Maaseutuluotain. Tarinallisesti kuvattuna siinä tapahtuu seuraavaa: Kaakkois-Suomen ilmatilaan laukaistaan luotain, joka kevättalven 2020 aikana etsii ja valikoi monipuolista tietoa maaseudun tilasta, muutoksesta ja kehityssuunnista. Sen jälkeen luotain keskittyy aistimaan paikallisten toimijoiden kokemuksia ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Lopulta luotain palaa tukiasemalleen yhdistämänsä tilasto- sekä kokemus- ja asiantuntijatiedon kanssa levittäen tietonsa laajalti hyödynnettäväksi.

Maaseutuluotain on prosessimainen toimintatapa, jossa kytketään toisiinsa erityyppiset tietolähteet ja sitä kautta rakennetaan kokonaisvaltaisempi käsitys ja näkemys maaseudun tilanteesta ja kehittämistarpeista. Sen tuottamat havainnot ovat helposti ymmärrettäviä ja ajatuksia herättäviä. Kysymyksessä ei ole “ilmapuntari” tai “fiilisten tulkki”, vaan kehittämisen työväline. Sen kohderyhmää ovat maaseudun yritykset, yhdistykset, asiantuntijat, kehittäjät, tiedonvälittäjät sekä kuntien viranhaltijat ja poliittiset päättäjät. Luotaimen keskeisiä tuloksia ovat maaseutubarometri, maaseudun kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä maaseudun tunnettuuden ja näkyvyyden lisääntyminen.

Maaseutuluotaimen on kehittänyt ja testannut Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Nyt toimintamalli otetaan käyttöön Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimesta myös Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.