Hamina

HAMINAN SUURLIPPUTANKO ON SAAMASSA LOPULLISEN KÄYTTÖLUVAN VIELÄ TÄMÄN VUODEN AIKANA

Haminan Suomen suurlippu on liehunut 100-metrisessä lipputangossa rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän tilapäisen käyttöluvan perusteella juhannuksesta lähtien ilman isompia käyttökatkoksia. Tilapäistä lupaa on jatkettu vuoden 2019 loppuun saakka.

Kesän ja syksyn aikana on tehty edelleen tangon lujuusominaisuuksiin liittyviä tutkimuksia. Kiwa Inspecta on mitannut tangon seinämän suoruutta ja juurihitsien laatua. Tangosta otetut näytepalat on testattu VTT:llä. Tulosten perusteella tanko vastaa materiaalitodistuksia ja hitsien on todettu täyttävän vaadittavat laatukriteerit.

Tulosten perusteella päivitetään vielä ulkopuolisen tarkastajan lausunto, jonka jälkeen rakennusvalvontaviranomaisen on mahdollista myöntää tangolle pysyvä käyttölupa hyväksyttäville tuuliolosuhteille.