Kotka,  Talous & Työllisyys

Kotkan Energian Korkeakosken Hyötyvoimalaitokselle uusi savukaasujen pesu- ja lauhdutuslaitos

Kotkan Energia investoi Korkeakosken Hyötyvoimalaitokselle savukaasujen pesu- ja lauhdutuslaitoksen, jonka avulla pystytään ottamaan savukaasussa olevasta vesihöyrystä energiaa talteen ja lisäämään näin kaukolämmön tuotantotehoa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 4,3 milj. euroa. Uusi laitos otetaan käyttöön vuoden 2019 lokakuussa.

Laitoksen päälaitetoimittaja on Valmet Technologies Oy. Toimitus sisältää savukaasujen pesu- ja lauhdutuslaitoksen kiertopumppuineen sekä kaukolämpölämmönvaihtimen ja lisäksi siihen kuuluu puhaltimen uusinta ja uusi piippu. Toimitus kattaa myös laitoksen suunnittelun, hankinnat, valmistuksen, kuljetukset, asennuksen, käyttöönoton ja koulutuksen. Valmet vastaa myös sähköistyksen ja automaation perussuunnittelusta sekä moottori- ja instrumenttitoimituksista.

”Toteuttamalla pesuri-investoinnin olemme jälleen askeleen lähempänä CO2- neutraalia tuotantoa. Kasvihuonepäästöt vähenevät vuodessa noin 4 000 tonnia, mikä vastaa yli 10 000:ta edestakaista lentoa Helsingin ja Ivalon välillä. Myös resurssitehokkuus nousee merkittävästi. Turvetta, maakaasua, öljyä ja muita polttoaineita jää polttamatta 1 500 omakotitalon lämmitystä vastaavan vuosikulutuksen verran”, sanoo toimitusjohtaja Timo Aaltonen Kotkan Energia Oy:stä.

”Tilaus on jatkoa Valmetin aiemmin toimittamille jätteenpolttolaitosten savukaasujen lauhdutuslaitoksille. Kyseessä on jo toinen samanlainen toimitus Kotkan Energialle, sillä toimitimme kierrätyspolttoainekattilan savukaasujen puhdistukseen ja lämmön talteenottoon ensimmäisen laitoksen vuonna 2009”, kertoo Valmetin Ympäristöjärjestelmät-liiketoiminnasta vastaava johtaja Risto Hämäläinen.